Skip links

Ondernemers Planten Bomen Met Impact

Ieder bedrijf, iedere sector, ieder individu is de afgelopen zes maanden niet aan COVID-19 en de gevolgen ervan ontsnapt. En het was nodig voor onze gezondheid, voor het zorgsysteem en voor een duurzaam her stel van onze economie dat krachtig werd ingegrepen en dat we daar allemaal onze inspanningen hebben voor geleverd en nog leveren. Eén van de absolute thema’s van 2019 op de wereldagenda is daarmee niet verdwenen. Integendeel, de olifant loopt nog steeds rond in de kamer. De opwarming van het klimaat en de nood aan CO2 -reductie zal na de coronaperiode als een boemerang terugkomen in onze discussies en aandacht.

Regeren is vooruitzien, zegt men dan. Ondernemingen, groot en klein, nemen intussen wel initiatieven om mee bij te dragen aan een koolstofarme of zelfs koolstofvrije economie tegen 2050. En dat er juist in moeilijke economische omstandigheden en in volle gezondheidscrisis ook nieuwe start-ups ontstaan in Knokke of met Knokse roots, is heel hoopgevend. Eén ervan is Go Forest, dat in september 2020 van wal is gestoken.

We spraken met de jonge oprichtster Sarah Parent, CEO (Chief Ecological Officer) en met Antoine Geerinckx (Chief Impact Officer), medeoprichter en tevens bezieler van CO2logic, pioniers op vlak van klimaatactie sinds 2007. De wat aparte invulling van de benamingen CEO en CIO is meer dan een knipoog.

Ze verwijst naar de essentiële opdracht van het bedrijf. Sarah Parent: “Veel ondernemingen zijn al bezig met CO2 -neutraliteit, en de allergrootste onder hen hebben daar zelfs specifieke teams op gezet. Het meewerken – en daar ook over rapporteren – aan diverse wetenschappelijke targets van internationale instituten of aan de zogenaamde ‘sustainable development goals’ van de Verenigde Naties vindt steeds meer ingang. Voor vele kmo’s is dit momenteel echter niet steeds een haalbare kaart. Zij moeten op zoek naar laagdrempelige manieren om in dit verhaal te stappen en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Het doel van Go Forest is meewerken aan biodiversiteit, vermijden van onnodige boskap en ook om aan regeneratie van bosgebieden te doen of regeneratieve landbouw, via het aanplanten van bomen, daar waar de impact het grootste is.”

VEEL MEER DAN SIMPEL WAT BOMEN PLANTEN

Hadden wij hier in Vlaanderen dan vijftig jaar geleden al geen boomplantingsacties? “Dat is allemaal waar”, zegt Sarah Parent, “maar Go Forest focust bewust niet op het organiseren van een groot publieksevenement rond een boomplanting. Wij zijn niet voor one-shots.

Wij willen dat bedrijven die met ons in zee gaan hun medewerkers, klanten en leveranciers maximaal mee betrekken en dat ze gaan voor langdurige impact. Wij voelen dat er bij de ietwat grotere kmo’s veel belangstelling is voor deze benadering. Go Forest zit aan de start van de ketting voor de projecten in verschillende werelddelen.”

Voor de technische uitwerking en de opvolging met plaatselijke ngo’s is CO2logic als partnerorganisatie verantwoordelijk. De organisatie heeft al ongeveer 14 jaar ervaring in ontwikkelings- en klimaatprojecten en als begeleider en adviseur in het berekenen van de CO2 -voetafdruk, het verminderen van de CO2 -uitstoot en het compenseren van de restuitstoot via het steunen van gecertificeerde klimaatprojecten die dan, als ze aan kwaliteitseisen voldoen, CO2 -rechten genereren. Als een bedrijf of organisatie succesvol door deze drie stappen gaat, dan kan deze het ‘CO2 -neutral’ label behalen. Dit wordt onafhankelijk gecontroleerd door Vinçotte, want geloofwaardigheid is essentieel. “De herbebossingsprojecten, waarvoor Go Forest als het ware het eerste loket is, passen hier perfect in”, zegt Antoine Geerinckx. “Samen met Go Forest helpen we herbebossingsprojecten in een pril stadium naar certificatie te brengen, zodat ze op termijn financieel autonoom kunnen worden. Dit kan dankzij de jaarlijks terugkerende inkomsten van CO2 -rechten … zolang tenminste het project blijft lopen en correct onderhouden wordt.” ‘Result-based finance’ noemen ze dat.

GELOOFWAARDIGHEID ÉN IMPACT

Zijn daar dan objectieve criteria voor? “Natuurlijk”, zegt Geerinckx. “Eerst en vooral werken wij met lokale ngo’s, die op langere termijn duurzaam willen werken en de winst in herbebossing willen vasthouden. Wij zijn geen neokolonialisten, die snel even met het opgeheven vingertje komen zeggen hoe wij het allemaal zouden doen. Maar bovendien, als wij hen helpen om hun klimaatproject te certificeren, dan wordt dit gecontroleerd door gereputeerde certificatieorganisaties in het buitenland.” Sarah Parent voegt eraan toe dat het cruciaal is dat bedrijven zelf geëngageerd zijn in het hele proces, niet alleen via acties naar hun werknemers, maar ook via communicatie en initiatieven naar hun klanten, leveranciers en business partners. Pas op die manier creëer je impact en daar gaat het uiteindelijk om. Zeker grotere bedrijven overwegen bij hun aankoopbeslissingen steeds meer criteria van duurzaamheid. Deelname aan herbebossingsinitiatieven kan hierbij natuurlijk helpen, maar dan wel met de volle goesting van de partner. “Het is misschien een beetje tegen onze winkel in”, zegt Sarah Parent, “maar een bedrijf dat gewoon via ons 500 bomen wil aankopen, zonder met die actie iets te doen, of om het geweten te sussen, hebben wij liever niet als klant. Wij willen een echt partnership uitbouwen met engagementen van beide kanten. Zogenaamde ‘greenwashing’ is aan ons niet besteed.”

WERELDWIJD ACTIEF

Momenteel heeft Go Forest in een zevental landen projecten lopen, waaronder in Latijns-Amerika en Afrika. “Omwille van de grotere oppervlakte kan je er met pakweg 1.000 euro veel meer CO 2 opslaan dan je met hetzelfde bedrag bij ons zou kunnen”, legt Antoine Geerinckx uit. “Bovendien is ontbossing in Latijns-Amerika en Afrika meer een probleem van armoede, en ook armoede oplossen is één van de ontwikkelingsdoelstellingen die we willen nastreven.

Ontbossing en herbebossing is in Vlaanderen daarentegen veel meer een politiek thema van ruimtelijke ordening, en onze impact zou niet zo groot zijn als we alle projecten in eigen land zouden uitvoeren. De keuze voor de projecten gebeurt ook niet voor er een echte ‘due diligence’ is gebeurd op diverse terreinen: de kwaliteit en reputatie van de ngo met wie we willen in zee gaan, de technische competentie van de mensen, de meerwaarde voor de eigen economie en respect voor de principes van eerlijke handel.”

Behalve voor de klanten in de horeca- en reissector, die helaas heel hard getroffen worden door COVID-19, heeft deze ongeziene pandemie nog nauwelijks geleid tot het terugtrekken van engagementen door bedrijven. 95 % van de klanten/partners blijft gedreven om voort te doen. De Green Deal van de Europese Unie is trouwens duidelijk: tegen 2030 moeten we 55 % minder broeikasgassen uitstoten en in 2050 moeten we klimaatneutraal zijn. De ondernemingen die met Go Forest meewerken, weten dit ook en willen de nodige stappen nemen.

En op de vraag of dit allemaal geen druppel op een hete plaat is, stelt Sarah Parent heel duidelijk: “Het is geen zwart-witverhaal van enkel goeden en slechten. Ik zou mezelf trouwens ook niet typeren als een extreme klimaatactivist. Elke stap in de juiste richting is immers een goede stap. Je kan als bedrijf heel constructief meewerken aan herbebossing en biodiversiteit.”

Dit artikel komt uit ons magabook Knokke Actueel Issue 31.
Journalist: Pim Mertens