Skip links

De Zwinstreek: Nieuw Juweel Aan De Belgische Kust

GROEN LANDSCHAPSPARK ZWINSTREEK

Op een gelukkige vrijdag de 13e in oktober erkende de Vlaamse regering de Zwinstreek als een waardevol Landschapspark. Met deze titel plaatst de Zwinstreek zich in het selecte gezelschap van de eerste 4 Nationale Parken en 5 Landschapsparken in Vlaanderen. De partners van de Zwinstreek, die in mei hun toekomstplannen indienden als basis voor deze erkenning, zijn verheugd over deze ontwikkeling. De Zwinstreek, als enig kust- en poldergebied, is van nature een dynamisch gebied met unieke troeven en een rijke geschiedenis van grensoverschrijdende samenwerking. De financiële steun die met deze erkenning gepaard gaat, is dan ook een welgekomen impuls voor dit bijzondere gebied.

GEBIED MET UNIEKE KWALITEITEN

De erkenning als Landschapspark is een bevestiging van de unieke kwaliteiten van de Zwinstreek. Wat dit gebied onderscheidt van andere parken is niet alleen de ligging aan de kust, maar ook het grensoverschrijdende karakter. De landschappelijke structuren weerspiegelen een rijke geschiedenis verbonden met de zee. De historische Zwinbedding fungeerde in de late middeleeuwen als toegangspoort tot de zee en tot handelsrelaties in heel Europa.

De Zwingeulen hebben het landschap gestructureerd, gewonnen op de zee door inpoldering. In een tijd van klimaatverandering biedt dit maakbare watersysteem ook voor de toekomst grote troeven.

REGIO IN BLOEI

Gedeputeerde en voorzitter van de stuurgroep, Jurgen Vanlerberghe, deelt zijn enthousiasme over de erkenning. Hij beschouwt de Zwinstreek zonder enige twijfel als één van de mooiste Vlaamse regio’s. Dankzij de erkenning als ‘Landschapspark’ wordt de regio nog aantrekkelijker voor zowel de eigen inwoners als bezoekers uit binnen- en buitenland.

FINANCIËLE STEUN VOOR TOEKOMSTIGE PROJECTEN

De erkenning als Landschapspark brengt niet alleen prestige, maar ook een structurele financiële stroom naar de streek. Deze middelen zullen worden ingezet voor verschillende projecten en initiatieven, in overeenstemming met het masterplan. Hieronder vallen o.a. projecten gericht op zoetwaterbevoorrading voor mens, landbouw en natuur, het in de schijnwerpers zetten van erfgoedsites zoals de Staats-Spaanse Linies, het ondersteunen van innovatieve en streekeigen landbouw en de ontwikkeling van een netwerk van vier grote toegangspoorten voor het Landschapspark.

SAMENWERKING EN DUURZAME TOEKOMST

Naast de concrete projecten en financiering zal er werk gemaakt worden van een samenwerkingsverband, het zogenaamde parkbureau.

In het geval van de Zwinstreek zal dit een grensoverschrijdende samenwerkingsstructuur zijn met een algemene vergadering en een bestuursorgaan. Hierbij zullen naast de gemeenten en provincies ook andere overheidsinstanties en streekorganisaties actief in landbouw, natuur, waterbeheer, recreatie en erfgoed vertegenwoordigd zijn. Dit verankert de jarenlange traditie van samenwerken in de streek structureel voor de toekomst. De erkenning als Landschapspark gaat gepaard met een jaarlijkse financiering van ruim € 600.000.

Het Landschapspark Zwinstreek, met haar rijke geschiedenis en unieke natuur, staat klaar om bezoekers, bewoners en toekomstige generaties te verwelkomen. Deze erkenning opent de deur naar een veelbelovende toekomst voor dit bijzondere gebied aan de Belgische Kust.

MEER INFORMATIE EN UPDATES OVER HET ZWINSTREEK-NETWERK: WWW.WEST-VLAANDEREN.BE/LANDSCHAPSPARK-ZWINSTREEK

Dit artikel komt uit ons magabook KNOKKE Talks. Issue 06 (winter vibes 2023). Te bestellen in onze webshop of gratis online beschikbaar om te lezen.
Journalist: SVDV