Skip links

20 Jaar Samenwerking: Knokke-Heist & Optimal Parking Control

Mobiliteit en parkeerbeleid is geen gemakkelijk verhaal. Zeker in een kuststad waar met de belangen van diverse doelgroepen moet rekening worden gehouden. De lange samenwerking tussen Knokke-Heist en parkeerbedrijf OPC was de aanleiding voor een dubbelinterview met Eerste Schepen Kris Demeyere en Monica Robberechts, bestuurder van OPC.

NIEUWE AANBESTEDING GEGUND VOOR 9 JAAR

Tot 2002 was de controle op het parkeer- en retributiebeleid van de gemeente een politiebevoegdheid. Door een wijziging in de wetgeving dienden steden en gemeenten vanaf dan het parkeerbeheer zelf uit te voeren of uit te besteden, zodat de politie zich kon focussen op haar kerntaken. De eerste aanbesteding voor parkeerbeheer die Knokke-Heist uitschreef, was voor vier jaar en werd in 2002 gegund aan OPC uit Herent. “Knokke-Heist was één van de eerste gemeenten die in OPC geloofde. Ook 4 jaar later, in 2006, behaalden we de nieuwe aanbesteding, toen voor 3 jaar. In 2009 en 2012 kwamen we eveneens als meest geschikte partij uit de aanbesteding, die op dat moment voor 10 jaar was uitgeschreven. Recent, in april, is de nieuwe aanbesteding voor een periode van 9 jaar ons opnieuw gegund”, zegt Monica Robberechts, bestuurder van OPC.

20 jaar geleden richtte ze samen met haar partner Peter Lamens het parkeerbedrijf op dat steden en gemeenten oplossingen, dienstverlening en adviezen rond mobiliteit en parkeren aanbiedt. Intussen maken ongeveer 45 steden en gemeenten gebruik van de diensten van OPC.

Monica Robberechts: “OPC leidt het parkeerbeleid in goede banen in opdracht van het gemeentebestuur en probeert daarbij steeds rekening te houden met de belangen van de diverse doelgroepen en de beschikbare parkeerplaatsen. Dat houdt o.m. in: de investering in parkeerautomaten en het onderhoud ervan, het uitreiken van parkeervergunningen via het e-loket of in de parkingshop aan het Gemeenteplein, de exploitatie en het technisch onderhoud van de openbare parking onder het Verweeplein waarvan de gemeente eigenaar is. Die parking krijgt trouwens in het najaar een serieuze make-over en wordt uitgerust met de nieuwste technologie. Uiteraard heeft de gemeente het laatste woord. Het gemeentebestuur bepaalt de visie over het te voeren parkeerbeleid en beslist over reglementen en tarieven. OPC heeft een adviserende rol. Wij ontzorgen de gemeente van A tot Z bij de handhaving van het retributiereglement. Controle is een taak die door burgers – onze ervaren parkingwachters – kan uitgevoerd worden. Een retributie is geen boete. Het penaliseren van fout geparkeerde wagens is nog steeds een bevoegdheid van de politie. Daarnaast stellen wij een uitgebreid team van administratieve bedienden en technici tewerk om alles in goede banen te leiden.”

IN 2019 ONDERGING HET PARKEERPLAN VAN KNOKKE-HEIST EEN GRONDIGE WIJZIGING

Schepen Demeyere: “Meer mobiliteit, minder parkeerdruk. Dat is het doel van ons parkeerplan. De gemeente is in verschillende zones opgedeeld, elk met een eigen kleur. Op www.parkeren.be/knokke-heist vind je die kleuren terug. Zo weet je wanneer en hoelang je in een bepaalde zone mag parkeren en hoeveel je moet betalen. Wie in Knokke-Heist woont, er een tweedeverblijf heeft, werkt of een zorgfunctie uitoefent, kan aanspraak maken op een parkeervergunning. Sinds 2019 zijn het geen fysieke parkeerkaarten meer, maar wordt de nummerplaat geregistreerd en gekoppeld aan de parkeervergunning.”

Jaarlijks reikt OPC 23.000 parkeervergunningen uit. Theoretisch is dit een hoger aantal dan de 20.000 parkeerplaatsen die er op het hele grondgebied van Knokke-Heist zijn. Schaarste betekent altijd een spanningsveld. “We moeten verschillende doelgroepen bedienen in onze kuststad die het hele jaar draait, weliswaar met pieken en dalen. Het gaat dan om inwoners, tweedeverblijvers, mensen die hier werken en handel drijven, vakantiegangers en bezoekers”, gaat Schepen Demeyere verder. “Inwoners en tweedeverblijvers kunnen een parkeervergunning aankopen die voor het hele grondgebied geldt. Dat is vrij uniek, want de meeste steden en gemeenten werken met een bewonerskaart, die alleen van toepassing is in de buurt waar je woont. Wij motiveren mensen om een optie te kiezen die een faire toewijzing van parkeerplaatsen voor iedereen betekent. Het beleid beoogt om een goede mobiliteit van alle voertuigen te verzekeren en de parkeerdruk te beperken met een vlotte rotatie doorheen de beschikbare plaatsen.”

MOBILITEIT EN PARKEERBELEID ZIJN EEN GEVOELIGE MATERIE

“Het is onmogelijk om iedereen tevreden te stellen, maar we streven naar kwaliteitsvolle klantvriendelijke oplossingen”, beklemtoont Schepen Demeyere. “Toeristen die naar Knokke-Heist komen om een dagje aan het strand door te brengen, hoeven niet in de rode winkelzones te parkeren. Mits een eindje lopen, kunnen zij gebruikmaken van gratis randparkings (grijze zones) o.m. in de Nieuwstraat, tussen het station in Heist en de plaats waar vroeger het oude stadhuis van Heist stond, aan de tijdelijke weg van Heist naar Zeebrugge en ten zuiden van de Isabellavaart.”

Monica Robberechts: “Horeca en retail hebben nood aan parkeerplaatsen voor klanten en personeel. Als het personeel ’s ochtends alle beschikbare parkeerplaatsen voor de rest van de dag inpalmt, dan kunnen klanten hun wagen niet meer kwijt. De invoering van 90 shop & goparkeerplaatsen, vooral in de rode zones, in Duinbergen, Heist en het Zoute, hebben veel appreciatie gekregen. Je herkent ze aan de rode wegmarkering. Je kan er je wagen 30 minuten gratis parkeren en je hoeft geen ticket aan de voorruit van de wagen te leggen. Op die parkeerplaatsen zijn sensoren aangebracht die registreren hoelang een auto ter plaatse staat. Als de maximaal toegelaten parkeertijd verstreken is, krijgen de OPC-parkeerwachters een bericht en volgt er een parkeerheffing van 60 euro.”

Het retributiereglement bepaalt op basis van een zoneen tijdsgebonden tarifering hoeveel een bezoeker aan de parkeerautomaat moet betalen. “Als je niet betaalt, de parkeerduur overschrijdt, of geen parkeervergunning hebt en je parkeert je wagen toch op een betaalplaats, dan bepaalt het retributiereglement dat je kiest voor het tarief ‘halve dag’ van 30 euro. OPC is gemachtigd dit te controleren. Als onze parkeerwachters een overtreding vaststellen, kunnen wij handmatig of automatisch een retributie uitschrijven. Als die retributie niet spontaan wordt betaald, staat OPC – mits inachtneming van de privacywetgeving – in voor de invordering”, licht Monica Robberechts toe.

Je hebt ze zeker al opgemerkt in Knokke-Heist, de witte anonieme wagens van OPC die rondrijden en uitgerust zijn met scanapparatuur. In enkele milliseconden scannen ze de omgeving rond het voertuig en wordt via de centrale database nagegaan of de geparkeerde wagens aan de parkeervoorwaarden hebben voldaan. Is dat niet het geval, dan komt de autonummerplaat in de hitlist te staan. Aan de hand van de camerabeelden wordt eerst nog manueel gecheckt of het gaat over parkeren of stationeren – wanneer de bestuurder nog achter het stuur zit – vooraleer OPC tot retributie overgaat. Die wordt per post verstuurd en niet meer op de voorruit van de wagen achtergelaten.

MEER LAADPALEN

“Er is almaar meer behoefte aan elektrische laadpalen op ons grondgebied”, stelt Schepen Demeyere terecht. “Daarom wordt het aantal laadpalen uitgebreid met een snellaadeiland en komen er ook 20 laadpunten in de ondergrondse parking aan het Verweeplein. Slimme laadpalen zullen de bestuurder een bericht sturen als de wagen geladen is om laadpaalkleven – wat zoveel betekent als van een laadpaalplek ook je parkeerplaats maken – te voorkomen. Meer laadpalen plaatsen is één ding, maar die voldoende snel met elektriciteit voeden, is nog een grotere uitdaging. Er kan maar uitkomen wat erin zit. Die optimalisatie is de verantwoordelijkheid van netwerkbeheerder Fluvius.”

MOBILITEITSPLANNEN VAN KNOKKE-HEIST

Vorig jaar heeft het gemeentebestuur een fietsmasterplan opgesteld dat voorziet in een fietsostrade en het verder uitrollen van oplaadpunten voor elektrische fietsen. “We willen mensen zoveel mogelijk motiveren om meer de fiets te nemen. In Knokke-Heist wordt de fiets vooral voor recreatieve doeleinden gebruikt. Vanuit stedenbouw leggen we nu al op dat er in nieuwe appartementsgebouwen voldoende plaats voor fietsenberging wordt voorzien, zodat bewoners, tweedeverblijvers en vakantiegangers daar alvast hun fiets kunnen stallen. Waar mogelijk zullen er ook fietsstallingen bijkomen, zeker wanneer er nieuwe infrastructuurwerken worden opgestart”, zegt Schepen Demeyere, die ook bevoegd is voor stedenbouw en stadsontwikkeling.

“Deelsteps en deelfietsen zullen niet snel intrede vinden in onze gemeente. We willen de verschillende kleinhandelaren die fietsen verhuren geen concurrentie aandoen.”

Heist ondergaat een hele transformatie met diverse infrastructuurwerken en projectontwikkelingen. “Dergelijke ingrijpende werken hebben impact op de mobiliteit en beperken de vlotte doorgang. Maar dat is slechts tijdelijk. Heist zal beter bereikbaar worden. Onder het Heldenplein komt er in 2024 trouwens een openbare parking met meer dan 250 parkeerplaatsen. Ook onder het casino aan de Canadasquare zal er in 2025 een parking voor 300 auto’s komen. Momenteel wordt bovendien een aanbesteding uitgeschreven voor een achttal deelwagens over alle deelgemeenten van Knokke-Heist. Het is de bedoeling dat we op middellange termijn naar 1 deelwagen per 1.000 inwoners gaan. Mobiliteit is een aangelegenheid die iedereen aanbelangt. Het gevoerde parkeerbeleid probeert zoveel mogelijk met de belangen van alle betrokken doelgroepen rekening te houden. Maar alles is vatbaar voor verbetering en ik sta open voor ideeën als die kunnen bijdragen tot verder kwaliteitsvol werk”, concludeert Schepen Demeyere.

Dit artikel komt uit ons magabook KNOKKE Talks. Issue 02 (winter vibes 2022).
Journalist: Edith Vervliet