Skip links

Realty Summit 2021 In Een Prestigieuze Setting

Twee jaar geleden vond in Knokke-Heist de prestigieuze vastgoedbeurs Realty Summit plaats. Het succes ervan vroeg absoluut om een nieuwe editie. Corona betekende uitstel, maar zeker geen afstel. Op 21 en 22 september is het grootste event van de vastgoedcommunity te gast in Tour & Taxis te Brussel. We bespraken één en ander met Mathieu Van Marcke, CEO van Realty Summit voor Easyfairs en met Peter De Durpel, COO van Extensa, dat de Tour & Taxis-site in portefeuille heeft.

“Het kan op het eerste gezicht merkwaardig klinken dat de beurs in 2019 van Brussel verhuisde naar Knokke en dat we nu opnieuw naar de hoofdstad trekken”, legt Mathieu Van Marcke uit. Maar toch zit er een logica in. Zelf was Realty in de wolken met de organisatie in Knokke, en de tevredenheidscijfers bij de bezoekers lagen ook zeer hoog. Wel heeft de organisatie gemerkt dat slechts 4% van de bezoekers uit de brede publieke sector kwam. Dat is toch wel een belangrijk segment, als diverse projectpartners en geïnteresseerden moeten worden samengebracht. “We zochten bovendien een geschikte locatie om in een dynamische en nieuwe setting 2.000 deelnemers op te vangen.” Deze locatie wordt de Gare Maritime, het recent volledig ontwikkelde, voormalige goederenstation op de site van Tour & Taxis. Het is één van de beste voorbeelden van duurzame grootschalige architectuur en sluit aan bij één van de veel geciteerde ideeën van het moment. In Parijs heet het ‘la ville de quinze minutes’, stadswijken waar alle functies (van wonen tot werken tot winkelen tot recreëren …) op maximum een kwartier tijd kunnen worden bereikt.

Aan boeiende discussiethema’s zal er op Realty 2021 alvast geen gebrek zijn. Van de veertien vooropgestelde onderwerpen licht Mathieu Van Marcke er twee in het bijzonder toe. Cruciaal, zeker in onmiddellijke post-COVID-tijd, worden de gesprekken over de evolutie van de kantorenmarkt. Vrijwel iedereen in het wereldje is het erover eens dat de tijd van grote monolithische kantoorgebouwen achter de rug is, maar hoe het er dan wel zal uitzien op termijn, dat is voer voor debat. En daarnaast is – hoe kan het ook anders vandaag – duurzaamheid een rode draad in de gesprekken en de conferenties. Zo zal prof. Arjan van Timmeren van de TU Delft, één van de Europese autoriteiten in ‘environmental design’, zijn licht op recente ontwikkelingen laten schijnen.

Gare Maritime is intussen de jongste parel aan de kroon geworden van de Tour & Taxis-site. Het complex werd in 1908 in gebruik genomen en weerspiegelde de glorie en toenmalige reputatie van België als topindustriële natie. Het was toen het grootste goederenstation en logistiek platform in Europa.

“Met veel moed, geduld en kapitaal is aan het imposante gebouw met wel 4 ha overkapping een volledig nieuwe bestemming gegeven en we zijn er all the way gegaan op vlak van circulaire economie”, zegt Peter De Durpel van Extensa. De volledige structuur is gerecycleerd. Het gaat niet om een beschermd monument, maar toch is een uiterste inspanning geleverd om met veel zin voor details structuren van vroeger te bewaren, zoals de stalen kolommen. Rond de diverse inbouwvolumes heeft men originele materialen gerecupereerd, zoals de blauwe hardsteen. Tijdens de bouw zijn CO 2 -emissies maximaal beperkt via gebruik van duurzaam CLT-hout in plaats van beton.

Wie circulaire economie zegt, wil ook een energieneutraal gebouw. De verwarming en koeling gebeuren op basis van geothermische bronnen.

Voor 80% van het elektriciteitsverbruik voorziet Gare Maritime in de eigen behoefte, dat is een huzarenstuk voor een gebouw met zoveel open ruimte. En de cijfers zijn indrukwekkend: met 10.000 zonnepanelen op een totale oppervlakte van 17.000 m² spreken we over het grootste zonnepark in het Brussels Gewest. Er zijn voor 1,4 miljoen liter reservoirs voorzien voor recuperatie van regenwater. Het wordt gerecycleerd en hergebruikt en ook voor koeling kan het worden ingezet.

Velen kennen Tour & Taxis van prestigieuze beurzen zoals BRAFA. Het is echter niet de bedoeling het voormalige beursgebouw zomaar over te brengen naar Gare Maritime. Het nieuwe complex wil, ook via binnentuinen als groene long, een maximale transparantie garanderen aan de bezoekers en voor wie er werkt. “Hetzelfde concept van transparantie willen we laten meespelen in de organisatie van Realty zelf”, voegt Mathieu Van Marcke eraan toe. Het inhoudelijke gedeelte en het netwerkinggedeelte zullen via het gebruik van intelligente headsets volledig door elkaar kunnen lopen. Op die manier is het gebeuren ook vrij toegankelijk voor de andere gebruikers van het gebouw.

Gare Maritime is een nieuwe schakel in de ketting van de volledige herontwikkeling van de Tour & Taxissite. Peter De Durpel: “20 jaar geleden kochten we de site en we voorzien de laatste oplevering binnen 8 à 10 jaar. Met een totale oppervlakte van 30 ha is zo’n project echt wel een unicum. En ik zie niet veel projecten van dergelijke omvang nog opduiken. Tour & Taxis is al die jaren een voorloper van nieuwe stedelijke ontwikkeling met vermenging van functies en bestemmingen.”

We sluiten af met de vraag, die velen op de lippen ligt: hoe zal het ‘nieuwe werken’ evolueren en wat is de rol van de kantooromgeving hierin?

“We kunnen natuurlijk stellen dat we het nog niet goed weten, maar we hebben toch een aantal indicaties”, zegt Mathieu Van Marcke. Studies wijzen uit dat voor landen, die al een aantal stappen post-COVID gezet hebben (zoals Australië), er reeds opnieuw bezettingsgraden van 60 à 70% worden genoteerd. Bestaande contracten worden niet zomaar opgezegd en ook binnen Tour & Taxis zijn er volgens Peter De Durpel nieuwe prestigieuze huurders aan heel correcte condities. Mensen willen elkaar onder één of andere vorm blijven zien en persoonlijk ontmoeten, zeker voor creatieve of beleidsgerichte jobs. Voor ondersteunende functies kan er wel een zekere shift optreden, maar besluit hij: “Ik geloof niet in kantoren die alleen dienen als een occasionele gezellige koffieruimte. Mensen zullen heus niet alleen naar het werk komen enkel maar om te pingpongen of te biljarten”.

MEER INFO WWW.REALTY-SUMMIT.BE & WWW.TOUR-TAXIS.COM

Dit artikel komt uit ons magabook KNOKKE Talks. Issue 01 (summer vibes 2021).