Skip links

Jeugdsite

Het thema ‘investeren in jeugdinfrastructuur’ gaat al enige tijd mee. De laatste jaren werden verschillende pistes verkend die een oplossing moeten bieden voor het verdwijnen van de Korenbloem (Breed Veertien) en de mankementen aan De Marge (Knokke). In het lopende Meerjarenplan werd dan ook de ambitie neergeschreven om oplossingen te vinden op het grondgebied van Knokke-Heist.

De huidige jeugdsite ‘de Korenbloem’ langs Breed Veertien te Heist (zie foto) is een in onbruik geraakt gemeenteschooltje dat tot op heden uitgebaat en beheerd wordt als jeugdsite voor de deelgemeente Heist. Op deze locatie kennen zowel jeugdvereniging Circus Oranje alsook de Chiro hun thuisbasis. Tijdens de zomerperiode is het bovendien de locatie waar de gemeentelijke speelpleinwerking georganiseerd wordt. Naast de jeugdbewegingen worden de lokalen ook als repetitielokalen gebruikt voor diverse muziekgroepjes uit Knokke-Heist.

Daar de percelen verworven zijn door het Autonoom Gemeentelijk Stadsontwikkelingsbedrijf (AGSO) en op relatief korte termijn (± 4jaar) zullen verkaveld worden als onderdeel van de betaalbare woonwijk Heulebrug (Fase II), werd er actief gezocht naar een nieuwe locatie om de huidige verenigingen en activiteiten te huisvesten, alsook in éénzelfde beweging de bredere jeugdwerking een nieuwe thuis te geven. Er werden enkele locaties binnen de deelgemeente afgetoetst waarbij uiteindelijk de zuidelijke rand van de spoorweg werd geselecteerd met het grootste potentieel.

De keuze voor de definitieve uitwerking van dit dossier is een echte doorbraak in het jeugdwerk van de toekomst in Knokke-Heist.

DE JEUGDSITE

De nieuwe jeugdsite is een volgende, essentiële schakel in de transformatie van Heist (Heldentorens, Hoost, Ravelingen 3.0, …) en zal ook het duidelijke engagement van het Bestuur verder symboliseren om de verjonging van de gemeente keihard te faciliteren. De precieze locatie is niet minder symbolisch. De stationsomgeving wordt niet meer of minder dan het groene hart van Heist en biedt dan ook fantastisch veel speelmogelijkheden. Daarnaast is deze omgeving zowat het epicentrum van de zachte mobiliteit, de mobiliteit van de toekomst. Het wordt de wandelzone bij uitstek, maar tevens het vertrekpunt voor de fietsas Heist-Knokke en de trein is eveneens natuurlijk steeds dichtbij.

EEN SMOEL

Door kinderen en jongeren in deze groene en vlot bereikbare site in het hart van de gemeenschap alle ruimte te geven voor vrij en veilig spelen, wordt deze omgeving met de nieuwe Ravelingen, het Koudekerkepark, het Woonzorgcentrum, het station, het vele groen en het jeugdgebouw opgeladen met leven en beweging voor alle generaties.

Maar alles wat positief en georganiseerd jeugdwerk is, noem het gerust ‘de speelse en vertrouwensvolle investering in de toekomst’, krijgt er wel een duidelijke plaats. Net zoals de Redderpost aan het Lichttorenplein de reddersploegen (en de verantwoordelijkheid waarvoor zij staan) een duidelijk én vrolijk gezicht gaf, zo zal ook dit gebouw het geloof in de jonge inwoners en hun gezinnen een gezicht, een duidelijke smoel, geven.

ZENUWCENTRUM VOOR HET JEUGDBELEID

Samen met een nieuwe thuis voor de jeugdwerking in Heist zal ook het personeel van de jeugddienst momenteel in de Marge (Knokke) – naar het nieuwe jeugdgebouw verhuizen. Wat er rechtstreeks voor zorgt dat het zenuwcentrum voor het jeugdbeleid dus verhuist naar Heist, niet toevallig, de jongste deelgemeente van Knokke-Heist.

De jeugdsite in Heist wordt een nieuwe hub. Dé locatie waar er zich letterlijk elke dag van het jaar jeugdwerking ontplooit. Tijdens de schoolweken zal er Wonderwijs, huiswerkklassen, Chiro- en Oranjewerking zijn, tijdens de schoolvakanties Vakantieplus en Speelpleinwerking, doorheen het jaar is het de werkplek van de Jeugddienst.

SPEELS & EFFICIËNT

Deze nieuwe infrastructuur gloeit van mogelijkheden en positiviteit. Door te kiezen voor een efficiënt, maar architecturaal-interessant gebouw zetten we dit verhaal dubbel in de verf. Het is aan de architecten om de eigenlijke vormentaal uit te tekenen, maar dat dit gebouw vooral speels moet zijn, staat buiten kijf.

Na rondvraag zowel intern als bij de toekomstige gebruikers, wordt er unaniem gekozen voor een jeugdgebouw dat klaar is voor de toekomst, uitdagend en avontuurlijk is en een echte jeugdvibe uitstraalt; waar het aangenaam en veilig verblijven is en het ontwerp de relatie legt met de omgeving. Het Bestuur gaat vol voor een no-nonsense architecturale vertaling die ook in de toekomst een blijvend antwoord biedt. Door zijn locatie zal het ontwerp eveneens een sterke beeldbepalende waarde dragen als eind- of vertrekpunt langsheen de belangrijke oost-westas.

Dit artikel komt uit ons magabook KNOKKE Talks. Issue 02 (winter vibes 2022).
Journalist: Anja Van Der Borght