Skip links

Ik Heb Een Prachtig Draaiend Ziekenhuis Gekregen

Op 1 juli 2021 werd Patrice Buyck algemeen directeur van AZ Zeno. KNOKKE TALKS. sprak haar op de campus in Knokke-Heist.

Vrouwen aan het hoofd van een algemeen ziekenhuis zijn nog steeds in de minderheid. In AZ Zeno is Patrice Buyck de eerste vrouwelijke algemeen directeur. “De voorbije jaren voelde ik me meer en meer aangetrokken tot een algemene beleidsfunctie. Leidinggeven, coördineren, medewerkers aansturen, inspireren en enthousiasmeren … is echt mijn ding.

Als de collega’s gelukkig zijn in hun job, ben ik dat ook.

En werken binnen een maatschappelijke en sociale context geeft nog extra zin en voldoening”, zegt Patrice. Je voelt meteen aan dat zij een warme, empathische persoon is op de juiste stoel. Vijf maanden kon Patrice Buyck samenwerken met Frank Lescrauwaet tot hij afscheid nam als algemeen directeur en met pensioen ging. “Frank heeft me geïntroduceerd in het reilen en zeilen van de kliniek. De tijd vloog voorbij. Ik ben hem dankbaar dat hij mij een ‘gezond’ ziekenhuis heeft overgedragen. Vanaf de eerste stappen die ik hier zette, voelde ik me aangetrokken tot de waarden van AZ Zeno”, gaat Patrice verder. “Warmte, gastvrijheid, verbondenheid, respect, kwaliteit … zijn hier geen holle woorden, wel authentieke waarden die ik aan den lijve mocht ondervinden en waarmee ik verder aan de slag ga.”

WIE IS PATRICE BUYCK?

Na haar informaticastudies ging Patrice Buyck in 1982 aan de slag als consultant en werd daarna Informatica Directeur bij Michelin. In 1995 stapte ze over naar het UMC Sint-Pieter ziekenhuis in Brussel waar ze achtereenvolgens adjunct informatica directeur, adjunct algemeen directeur en algemeen directeur (2008) werd. In 2018 stelde het AZ Erasmus in Anderlecht Patrice aan als COO. Op 1 juli 2021 is ze benoemd tot algemeen directeur van AZ Zeno, campussen Knokke-Heist, Blankenberge en Maldegem. Patrice Buyck volgde diverse postuniversitaire vormingen in binnen- en buitenland, o.m. in ziekenhuismanagement, leiderschap, coaching en strategie. Ze is geboren in Waregem, woonde meer dan 30 jaar in het Brusselse en verblijft in Knokke-Heist sinds haar aanstelling in AZ Zeno.

DE HUMANE FACTOR

“AZ Zeno wil synoniem zijn voor warme zorg. Wat doen we, is belangrijk, maar evenzeer: wie zijn we? De mensen die hier werken, maken onze cultuur. Telkens we een project doen, moeten we ons de vraag stellen: wordt de patiënt hier beter van?”, zegt Patrice Buyck. Vriendelijkheid is eveneens een waarde die verder wordt uitgebouwd. De functie van vriendelijkheidsambassadeur had Frank Lescrauwaet al opengesteld. “Alle medewerkers in AZ Zeno, van artsen tot vrijwilligers, dragen een houwtouw rond de hals waarop hun voornaam staat. Dat verkleint de drempelvrees bij bezoekers en patiënten om iemand aan te spreken.”

DRIE CAMPUSSEN

In maart 2018 opende de nieuwbouw in Knokke-Heist. De site in Blankenberge ondergaat momenteel een indrukwekkende renovatie en zal eind 2022 klaar zijn. De nieuwe polikliniek aan het rondpunt langs de Brugse Steenweg in Maldegem is sinds 1 oktober 2021 operationeel. “In Maldegem zijn er consultaties in een aantal disciplines: NKO, gynaecologie, kindergeneeskunde, neurologie, psychiatrie, orthopedie, reumatologie, endocrino-diabetologie, mond-, kaaken aangezichtchirurgie.

Er is ook een gespecialiseerd gehoorcentrum. Patiënten kunnen er eveneens terecht voor radiologische onderzoeken en medische beeldvorming. We investeerden er in gloednieuwe hoogtechnologische apparatuur voor borstonderzoek, RX en echografie”, licht Patrice toe. Op de campus in Knokke-Heist komt ‘Warm Nest’ er in het voorjaar 2022. Patrice Buyck: “Als iemand met kanker wordt gediagnosticeerd en een behandeling moet volgen, is dat enorm overweldigend voor die persoon. Activiteiten stoppen meestal en het sociaal leven valt stil. Daarom starten we met een inloophuis voor kankerpatiënten, ons ‘Warm Nest’.

Dit initiatief wordt aangestuurd door onze medische directeur Prof. Duyck met een aantal vrijwilligers die in opleiding zijn. In ‘Warm Nest’ zullen kankerpatiënten aandacht en tijd krijgen, kunnen ze lotgenoten ontmoeten en aan activiteiten en workshops op hun ritme deelnemen, bv. samen gezond koken.”

NABIJE EN TOEGANKELIJKE ZORG

AZ Zeno maakt deel uit van het ziekenhuisnetwerk KOM (Kust-Ommeland-Meetjesland), één van de 13 ziekenhuisnetwerken in Vlaanderen. “Op zich is het netwerkconcept goed om efficiënter met middelen om te gaan. Via die netwerken wil de overheid de zorg optimaliseren en verdelen over verschillende ziekenhuizen. Niet alles zal nog overal gebeuren”, zegt Patrice. “De nabije zorg zal wel dicht bij de patiënt blijven. In AZ Zeno Blankenberge zal dat bv. orthopedie, geriatrie en revalidatie zijn.”

De zorgsector, waarin de tewerkstelling hoger is dan in de bouw, kampt met een groot tekort aan gekwalificeerde medewerkers. Ook AZ Zeno zoekt volop extra personeel: artsen, verpleegkundigen, administratieve medewerkers, … “Vrijwilligers hebben we ook nog hard nodig. Al meer dan 100 vrijwilligers helpen bij het onthaal als steward, verwelkomen en begeleiden bezoekers en patiënten, brengen lectuur rond bij patiënten op de kamer, en meer. De taken die zij vervullen geven zin en betekenis. Geïnteresseerden kunnen zich altijd melden bij onze vrijwilligerscoördinator.”

Tweedeverblijvers in Knokke-Heist beschouwen AZ Zeno meer en meer als ‘hun’ ziekenhuis. Dat heeft te maken met de hoge graad van toegankelijkheid en gastvrije zorg in AZ Zeno. En het mag gezegd worden, de kwaliteit van het eten in AZ Zeno is uniek voor België en een essentieel onderdeel van die gastvrije zorg. “Eten is troost, zeker voor patiënten die aan hun bed gekluisterd zijn en die eetlust hebben. Bezoekers kunnen in onze bistro op de benedenverdieping van onze keuken proeven”, zegt Patrice. Je leest alles over de biokeuken van AZ Zeno op www.knokketalks.com/biokeuken-in-az-zeno.

LOKALE VERANKERING

We zijn benieuwd naar de klemtonen die Patrice Buyck in haar beleid wil leggen. “De sociale rol van AZ Zeno wil ik op de drie campussen maximaal vervullen in samenwerking met de eerstelijnszorg en andere organisaties. Verder ga ik na hoe we innoverende tendensen tot bij de patiënten kunnen brengen om hen maximaal te betrekken bij hun zorgpad. Hoe kunnen we de patiënt bijvoorbeeld helpen om zijn weg te vinden in het elektronisch patiëntendossier? We willen in verbinding gaan met onze patiënten. Het komt erop aan goed naar hen te luisteren, zodat we ons aanbod kunnen afstemmen op hun noden. Daarom hebben we een Patiëntenraad opgericht. Vooral patiënten die uit het ziekenhuis zijn ontslagen, worden hierop uitgenodigd. Zij kunnen zich volmondig uitspreken over het gevoerde beleid en hun ervaringen met de verstrekte zorg delen.”

DE DIGITALE TRANSFORMATIE

De digitale revolutie die we nu meemaken, zal leiden tot een enorme transformatie van de gezondheidszorg. Ziekenhuizen zijn hightechbedrijven geworden, gedreven door kwaliteit. Hoe ziet de nieuwe algemene directeur met haar informatica-achtergrond dit?

“Ook in de gezondheidszorg kunnen we niet voorbij aan automatisering en digitalisering. De vraag is: hoe ga je ermee om? Wat buiten kijf staat, is dat we altijd oog moeten hebben voor de patiënt. Net zoals in veel ziekenhuizen al het geval is, zal je binnenkort in AZ Zeno wanneer je op consultatie komt, je elektronisch moeten aanmelden. Maar we willen de mensen niet afschrikken bij het binnenkomen. Daarom bouwen we die automaten wat verderop in de muur van de inkomhal in. Vrijwilligers zullen patiënten en bezoekers blijven verwelkomen en begeleiden.”

Om te kunnen voldoen aan het hoge verwachtingspatroon van de zorgconsument, die veel mondiger is geworden, moeten zorgverstrekkers vandaag van veel markten thuis zijn. Ook op technologisch vlak. “Innovaties in de communicatietechnologie hebben ook impact op de relatie arts-patiënt. We zien inderdaad dat patiënten vaak eerst Dr. Google of bepaalde platformen raadplegen voor ze op consultatie komen en meer dan vroeger de interactie met zorgverstrekkers aangaan.

In bepaalde gevallen volgt de arts zijn patiënten op via een app zodat de patiënt minder op controle moet bij de arts”, reageert Patrice.

En dan zijn er nog de social media … “Enerzijds geven social media de kans om een positief imago uit te stralen, maar anderzijds creëren deze kanalen veel extra druk. Ook op zorgverleners. Vandaag wordt iedereen meteen deelachtig gemaakt van je missers. Zelfs als het geen missers blijken te zijn … achteraf. Technologie ondersteunt eveneens de lokale verankering van ons ziekenhuis. Een mooi voorbeeld is het livestreamen van cultuuravonden in samenwerking met CC Scharpoord. Patiënten kunnen voorstellingen en concerten live volgen op het tv-toestel in hun kamer.”

Begin 2022 gaat de nieuwe website online.

WWW.AZZENO.BE

Dit artikel komt uit ons magabook KNOKKE Talks. Issue 02 (winter vibes 2022).
Journalist: Edith Vervliet
Foto: Patrice Buyck